סביוני דניה.

 דירה רחבת ידיים, נוף ים צפוני ואור המגיע מפתחים גדולים.  קיר המיקוד חופה כולו בשעם. מלבד היותו תואם את הקונספט האקולוגי, יוצר השעם  מראה שונה וממקד את העין.  קיר נוסף, קטן יותר חופה בשעם. שימוש בחמרים משובחים והקפדה על עבודה מדוייקת מקרינים איכות ויופי מודרני.